Thanh gỗ thông bào láng

More info

Thanh gỗ thông được tháo ra từ các pallet gỗ thông nhập, sau khi bào láng các thanh gỗ được sử dụng trong trang trí , đóng bàn ghế, đóng các vật dụng khác ...

Thanh gỗ thông có kích thước,
Dài 1m đến 1,3m
Rộng 7cm đến 14 cm
Dày từ 17mm đến 22mm